MAGETRON S.R.L

Via Provinciale 111, loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (Bologna) – Italy

Tel: +39 051969211
Fax: +39 051969335

P.iva 00524661204
www.magetron.com

Magetron là nhà sản xuất thiết chuyên về các loại máy tự động và bán tự động cắt, may viền biên, gấp và đóng gói các sản phẩm dệt.

Các loại máy Magetron được ứng dụng trong các lĩnh vực sau

  • Khăn lông
  • Vải trải giường
  • Vải trải bàn
  • Màn trang trí
  • Thảm sàn

Đới với khăn lông và khăn tắm

Vài thiết bị điển hình

Máy cắt dọc – Omega

Máy may chần biên dọc – Delta

Máy tự động cắt ngang – X Beta

Máy tự động may chần ngang – Beta

Mời các bạn xem thêm thông tin về các loại máy khác trên trang web của Magetron.